Teknologi

Driftsteori:
Gyroskopets primære komponent er en rotor som har et treghetsmoment J og en vinkelhastighet ω. Rotorens treghetsmoment bestemmes av fordelingen av egen masse relativt til rotasjonsaksen. Derfor øker treghetsmomentet når rotorens masse eller diameter økes. For produktet er rotorens impulsmoment L gitt av treghetsmomentet for vinkelhastighet og angir rotasjonsaksens tendens til å holde seg parallelt til seg selv og motstå alle forsøk på å endre orienteringen.

Jo større impulsmomentet er, desto større blir rotorens evne til å reagere på ekstern dreiekraft og, i vårt tilfelle, desto større blir stabilisatorens evne til å eliminere rullingen.

Et gyroskop har tre akser:

  • En “rotasjonsakse”, en “innakse” og en “utakse”.
  • Rotasjonsaksen er den aksen som rotoren roterer rundt, i dette tilfellet den vertikale aksen.
  • Innaksen er den aksen som mottar inndataene og som vil være parallell med båtens rulleakse (lengdeakse).
  • Utaksen, den tverrgående aksen, er den som gyroskopet roterer rundt, eller preseserer, som reaksjon på inndataene.

Funz-1

Når båten ruller, fungerer den som inndata for gyroskopet. Disse inndataene får gyroskopet til å generere en rotasjon rundt utaksen, slik at rotasjonsaksen endrer orientering for å legge seg på linje med innaksen. Denne rotasjonen utløser presesjon i utaksen.

Microsoft Word - Teoria del funzionamento MC2.docx

Det er koblet to hydrauliske sylindre til utaksen på gyroskopet, og de skal undertrykke, og deretter håndtere, presesjonsvinkelen.
Maksimalkraften som brukes for å motvirke at båten ruller, inndata til gyroskopet, beregnes med følgende ligning:

Funz-3

img-tecno-1
img-tecno-2
img-tecno-3
img-tecno-4
img-tecno-5
img-tecno-6