Teknologi

Funktionsteori:
Gyroskopets viktigaste del utgörs av en rotor, som har ett tröghetsmoment J och en rotationshastighet ω. Rotorns tröghetsmoment bestäms av distributionen av den egna massan i relation till rotationsaxeln. När massan eller rotorns diameter ökar, så ökar även tröghetsmomentet. Rotorns rörelsemängdmoment L är resultatet av dess tröghetsmoment för rotationshastigheten och visar hur rotationsaxeln strävar efter att behålla sin orientering och motverka rörelser som försöker ändra dess riktning.

Ju större rörelsemängdmomentet är, desto större blir rotorns möjlighet att reagera på yttre vridmoment. I det här fallet innebär det en ökad möjlighet för stabilisatorn att motverka fartygets krängningar.

Ett gyroskop har tre axlar:

  • en ”rotationsaxel”, en ”inkommande axel” och en ”utgående axel”.
  • Rotationsaxeln är den axel som rotorn roterar runt, i detta fall är det den vertikala axeln.
  • Den inkommande axeln utgörs av den axel, som tar emot impulser och som överensstämmer med den axel som fartyget gungar runt (längsgående axel).
  • Den utgående axeln, det vill säga transversalaxeln, som gyroskopet roterar eller precesserar runt som en reaktion på inkommande rörelser.

Funz-1

När fartyget gungar, skapas en inkommande rörelse hos gyroskopet. Rörelsen får gyroskopet att rotera runt sin utgående axel, och då ändrar rotationsaxeln läge för att anpassa sig efter den inkommande axeln.

Microsoft Word - Teoria del funzionamento MC2.docx

Två hydrauliska cylindrar är kopplade till gyroskopets utgående axel. De syftar till att bromsa och kompensera för precessionsvinkeln.
Den maximala kraften som kan tillämpas för att kompensera fartygets gungning, alltså gyroskopets inkommande rörelser, bestäms av följande ekvation:

Funz-3

img-tecno-1
img-tecno-2
img-tecno-3
img-tecno-4
img-tecno-5
img-tecno-6